Selecteer de taal

Demo artikel zonder afbeelding

Masthead demo voor blogweergave (en enkel artikel)

Dit demo artikel geeft weer wat er gebeurt als je een masthead ingesteld hebt voor de categorie blog en je opent een artikel dat geen afbeelding heeft. De titel en omschrijving van het artikel worden gebruikt voor de masthead echter de categorie blog afbeelding wordt gebruikt.